Meditation – har Du inte tid med det?

Många människor tror att de inte har tid att meditera. De är fångna i identifikationen med rösten i huvudet, som hela tiden talar om alla ”viktiga saker som måste göras”. Men vi människor är så mycket mer, än intellektet, eller egot, som skapar ett antal ”måsten” och ”borden”.

Kraften, inspirationen, livsglädjen och energin kommer från ett helt annat ställe, från varandet, som är källan till allt vi är, varit och någonsin kommer att vara. Intellektet är ett fantastiskt verktyg vi fått, för att hantera våra liv, i dimensionen av tid och rum. Men om vi bara lyssnar till intellektets, eller egots ofta högt pladdrande röst, så går vi ofta fel i livet.

Jag har mediterat regelbundet i många år nu, sedan 1991. I meditationens stillhet, kommer jag i kontakt med varandet, det som är min sanna natur. Mina meditationer blir allt behagligare. Jag mediterar alltid på morgonen innan jag äter frukost. Jag sätter mig och blundar och börjar tänka mitt mantra och går ner i en behaglig stillhet, idag var det nästan så jag inte ville avsluta meditationen. Jag kände ett sådant välbehag, så jag kunde ha mediterat i flera timmar.

Men, det är viktigt att komma ihåg, att syftet med meditation, är inte att få en behaglig upplevelse. Syftet med meditation är att vardagslivet ska fungera bättre. När Du kommer i kontakt med varandet, det som är Din källa, så kan Du frigöra Dig från Din historia och prägling, som föräldrar och andra människor skapat. När det rationella och det intuitiva sinnet är i bättre balans, så får Dina beslut mycket större kraft.

Beslut som baseras på glädje, i stället för vad som ”lönar sig”, laddas med entusiasm och energi. När Du är närvarande i nuet, fokuserad på handlingen, i stället för ett resultat i framtiden, då får det Du gör mycket stor kraft.

Jag skulle påstå, att meditation och därmed regelbunden kontakt med varandet ger en starkt förbättrad livskvalitet. Dock är meditation ingen mirakelkur, för ett optimalt resultat, i vardagslivet, så krävs det också en disciplin, att hela tiden vara närvarande i nuet och iaktta mina tankar och val.

Deepak Chopras meditationsteknik

Meditationslärare

Jan Roostal
certifierad instruktör i Primordial Sound Meditation

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Kommentera