Själv-coaching lektion två – att sätta mål

Det sägs att 95% av mänskligheten aldrig sätter några klara mål för sig själv. I stället är man som ett fartyg utan roder, som drivs än hit, än dit, av omständigheternas spel. Skam sägandes, trots alla seminarier och kurser i personlig utveckling jag gått, har jag aldrig satt mig ner och ordentligt skrivit ner mina mål, men nu ska det bli av!

År 1953 gjorde universitetet Yale i USA en studie av sina avgångselever med tanke på målsättning. Man fann då att endast 3 procent hade tagit de nödvändiga stegen för att lyckas med sin målsättning.

  1. Specifik, nedskriven beskrivning på vad man vill uppnå.
  2. Ha identifierat VARFÖR man önskar uppnå dessa mål.
  3. Identifierat vad det är man behöver veta/kunna för att nå sina mål.
  4. Utformat en detaljerad handlingsplan för att nå sina önskade mål.
  5. Datum för NÄR målen ska vara uppnådda.

Övriga 97% av de tillfrågade hade inte satt upp något tydligt mål, mer än att de uttryckt en önskan, att de skulle bli läkare, advokat o s v.

20 år senare gjordes en uppföljning med avgångseleverna från 1953. Man frågade hur de mådde, om de var lyckliga och nöjda med livet, o s v. De flesta svaren var klart subjektiva, men inom det område som gick att mäta, deras förmögenhet, var resultatet entydigt.

Tillgångarna hos de 3% avgångseleverna som hade satt upp specifika mål, översteg tillgångarna hso de övriga 97%!

Att ha tydliga mål ger resultat.

Källa: Respons Ability, kalendern ”2007 mitt bästa år”. Studien har säkert redovisats i många sammanhang.

Gör slag i saken, som jag! Ska sätt mig i helgen och skriva ner mål!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Kommentera